top of page

מיזם הוגנות מגדרית בשמות רחובות

באפריל 2021 חדרה למודעות שלי (סוף סוף, בזכות השקעה סבלנית ועקשנית של התנועה הפמניסיטית), מציאות שהיתה לנגד עיני במשך 60 שנות חיים - במרבית הערים והישובים בישראל יש העדפה של גברים על פני נשים, או אפליה לרעה של נשים ביחס לגברים, של פי 5-15 בהנצחה בשמות רחובות.

מצב זה אינו הוגן באופן קיצוני, ולכן הצטרפתי למאמץ לשנות אותו.

 

לכאורה, ניתן להשיג הוגנות מגדרית על ידי קריאת רחובות חדשים על שם נשים, אולם בישובים רבים אין עתודת רחובות שתאפשר הוגנות מגדרית אי פעם, ובאחרים תושג הוגנות מגדרית תוך עשרות או מאות שנים.

 

לכן, מיזם הוגנות מגדרית בשמות רחובות פועל להשיג הוגנות מגדרית באמצעות הסבת שמות רחובות ניטרלים מבחינה מגדרית, לשמות נשים.

הדפים באתר

ניתן ומומלץ ליצור אתי קשר לפי הפרטים שבתחתית כל עמוד באתר.

bottom of page