top of page

מה המצב מחוץ לישראל?

תמונת המצב בכמה ערים באירופה

מתוך מאמר שפורסם בשנת 2020 בעיתון Social Change Review.

Europe.jpg

​​פרוייקט Cent Elles בז'נבה

בז'נבה פועל כבר כמה שנים, ביוזמת ארגון חברה אזרחית ובשותפות עם העיריה, מיזם ששמו Cent Elles (בתרגום חופשי "מאה הן"). 

במסגרת הפרוייקט יוחלפו שמות של 100 רחובות בז'נבה, הקרויים על שם גברים או ניטרלים-מגדרית, לשמות נשים.

הוחלפו כבר כ- 20 רחובות, הוחלט על ה- 20 הבאים, ובשנים הקורובת יוחלפו השאר.

ערכנו פגישה ארוכה עם האחראית למיזם בעיריית ז'נבה, בה שמענו בצורה מפורטת על המיזם, החל מהרמה האסטרטגית וכלה בטיפים קריטיים להתקדמות נכונה, ונמשיך להיות עמה בקשר. 

Cent Elles 01.jpg
Cent Elles 02.jpg

​רובע Aspern Seestadt בוינה

  • הנתונים לגבי הוגנות מגדרית בשמות רחובות בוינה אינם טובים מן המצב בישראל, עם העדפה של בערך פי 11 להנצחת גברים על פני הנצחת נשים. באתר GenderAtlas.at ניתן לראות תרשים שמשקף את המצב.

  • בעיריית וינה פועלת מחלקה ל- Women's Affairs, והמיזם שלנו עומד איתה בקשר.

  • לאחרונה נבנה רובע חדש בוינה - Aspern Seestadt, תחת הכותרת "רובע נשי". במסגרת האסטרטגיה שפותחה על ידי מכון וינה לתיעוד ומתודולוגיה של מדעי החברה (WISDOM), שמות הרחובות ברובע נבחרו בהליך משתף שנתמך על ידי 30 מומחים מתחומים אקדמיים שונים. השמות היו של נשים ראויות להנצחה, משישה תחומי חיים שונים. הנה רשימת הנשים שיונצחו ברחובות הרובע.

bottom of page