top of page

שאלות, תשובות והערות

שמות רחובות משפיעים על משהו? לא עדיף להשקיע בשיוויון בזכויות?
 

 1. מחקרים מצביעים על כך שיצוג במרחב הציבורי משפיע באופן ניכר על השאיפות, תחושת המסוגלות, ותחושת הזכאות של נשים להשתתף באותו מרחב, וגם על העמדות המגדריות של גברים כלפי נשים. לדוגמה:

  • מחקר מקיף הראה שעצם ההגדרה של מכסות לנשים במועצות מקומיות הביאה לצמצום משמעותי בפער בין נערות לנערים בשאיפות האישיות.

  • מחקר שני הראה שעצם נוכחותן של נשים בעמדות השפעה, מגדילה בצורה משמעותית את כמות הנשים שיתחרו על עמדות בכירות ויזכו בהן, ומשפיעה על גברים לשנות משמעותית את עמדתם לגבי איכות הניהול של נשים.
    

 2. העיסוק בשמות רחובות, מביא את כולנו להתמודד עם הגורמים שמעכבים אותנו מלבצע את השינוי - כמו עמדות חבויות, נהלים היסטוריים, וחששות מתגובות של גורמים שמרנים.

לא יותר פשוט להסתפק בקריאת רחובות חדשים על שם נשים?
 

קריאת רחובות חדשים על שם נשים הוא רעיון נהדר ואכן יותר פשוט, אך במרבית הערים לא יהיו לעולם מספיק רחובות חדשים כדי לגשר על הפער העצום, ובערים אחרות - גם אם יסללו בכל שנה 10 רחובות חדשים, וגם אם כולם יקראו על שם נשים - נשיג הוגנות מגדרית רק תוך 50-100 שנים. 

לא יותר פשוט להסתפק בקריאת כיכרות, גשרים ובתים על שם נשים?
 

קריאת כיכרות, גשרים ובתים על שם נשים הוא רעיון נהדר ואכן יותר פשוט, אך ברחוב ממוצע יש 10-100 שלטים עם שמות, בכיכר ממוצעת יש 1-5 שלטים, ובבית ממוצע 1-2, כך שבדרך הזו לא נטפל באמת בחוסר ההוגנות הקיצוני במרחב הציבורי. 

אין מה לעשות - יותר גברים נמצאים בעמדות השפעה. לא עדיף קודם כל לקדם נשים, ואז הן יונצחו בצדק?
 

 1. ישנן נשים רבות שראויות להיות מונצחות, ובשל מדיניות שמעדיפה גברים לא נשקלו כלל על ידי הועדות שהחליטו על שמות הרחובות (ראו למשל כאן).

 2. מדובר בעיכוב מיותר של עשרות-מאות שנים בהשגת הוגנות מגדרית בשמות רחובות.

 3. יצוג נשים במרחב הציבורי משפיע על התודעה של גברים בעמדות החלטה והשפעה, ועל תחושת המסוגלות של נשים, ולכן התהליך לשינוי שמות רחובות יאיץ את תהליך השילוב הראוי של נשים בעמדות השפעה.

החלפה של שמות רחובות תפגע בהתמצאות התושבים/ות, בעיקר בגיל המבוגר.
 

נכון מאד, ויש דרכים לצמצם מאד את הפגיעה, למשל השארת שלטים עם השמות הישנים לתקופת מעבר על כמה שנים (כמו שעשו בז'נבה). לחצו כאן לצפיה בתמונות מז'נבה ותמונות להמחשה על התהליך בישראל. 

החלפה לשמות נשים תפגע בצביון הישוב. האם התהליך מצדיק זאת?
 

נכון, אך גם ההדרה וחוסר ההוגנות המגדרית בשמות הרחובות - הם חלק מצביון הישוב. החלפה של שמות פרחים ונחלים לשמות נשים, תפגע בצביון ההיסטורי, אבל תעצב צביון חדש לדורות קדימה - של הוגנות מגדרית (מה עוד שישארו הרבה רחובות על שם פרחים ונחלים).

החלפה לשמות נשים תפגע בכבודם של גברים ששמותיהם נמצאים ברשימות ההמתנה. האם התהליך מצדיק זאת?
 

נכון. אך נצטרך לשקול את הפגיעה היחסית שיש בכבודם של הגברים שברשימת ההמתנה, אל מול כבודן של הנשים שמעולם לא הונצחו ואף לא נכנסו לרשימות ההמתנה, ואל מול כבודן של הנשים והנערות שמסתובבות ברחובות בתחושה שהן חשובות עשרות מונים פחות מגברים.

החלפה לשמות נשים תהיה כרוכה בשינויי נהלים ותקנות, ובביטול החלטות קודמות של ועדות ההנצחה. האם התהליך מצדיק זאת?
 

נכון, הרשות תצטרך לשקול את המאמץ הפוליטי שיש בשינוי נהלים ותקנות ובביטול החלטות מן העבר, אל מול המטרה של תיקון חוסר ההוגנות המגדרית העצום שנוצר תחת אותן תקנות, נהלים, והחלטות.

במסגרת איזה ארגון אתה פועל? איזה שכר אתה מקבל? למה אתה עושה את זה? אתה מובטל?
 

 • אני פועל מטעם עצמי, ולא במסגרת ארגון כלשהו
  (למרות שאני מאד גאה בארגונים שהסכימו להיות שותפים של המיזם).

 • אין לי שום הכנסות מהפעילות, היא כולה בהתנדבות ואני משלם את ההוצאות הכרוכות בעצמי.

 • אני עושה את זה כי אני רוצה לקחת חלק פעיל בתיקון ההדרה והאפליה חוצת התרבויות והעידנים של גברים כלפי נשים.

 • אני משמש בתפקיד סמנכ"ל במיזם החברתי 'כל זכות', מתנדב בשתי עמותות, ומוביל כמה פרוייקטים חברתיים נוספים.

bottom of page